Alapvető értékek

Az Egyetemes Béke Szövetsége alapvető értékei és elvei


A Békeszövetség kiáll az alábbi alapvető értékek mellett:

Isten-központúság


Az „Isten-központúság” az Isten eredeti célja és akarata iránti hűséget jelenti, mely akarat az igaz szeretet és béke egyetemes világának megteremtéséről szól a földön és a mennyben. Az Isten szó más nyelvekben, vallásokban Allah, Jehova, Hananim, végső valóság, Buddha, Brahma stb. néven szerepel. A Szövetség ezt az értéket létfontosságúnak tartja az egyének, a családok és a közösségek fejlődése, valamint az igaz szabadság és a tartós béke megteremtése szempontjából.

Emberi felelősség


A béke megvalósításához elvszerű emberi tettekre van szükség. A béke nem alakul ki automatikusan. A béke érdekében minden embernek felelősséget kell vállalnia a saját egyéni, lelki és erkölcsi átalakulásának elindításáért, hogy ez által részt vállaljon mások életének jobbá tételében.

Másokért élni


A jó jellem lényege az igaz szeretet, vagyis az embereket szerető önzetlen szív, amely önzetlen tettekben és a másikért élt életben nyilvánul meg. A másikért élni nem egy vallás tanítása, hanem minden vallás alapvető tanításában jelen van. Ez az Egyetemes Béke Szövetségének legalapvetőbb értéke és meghatározó elve.

Együttműködő adás-elfogadás folyamat


A világegyetem kapcsolatokra épül és kapcsolatokból épül fel. Az adás és az elfogadás folyamata békét eredményez, ha ezt a folyamatot a másikért élni elve irányítja. A tartós emberi fejlődés alapját az önzetlen adás-elfogadás kapcsolata jelenti. A konfliktus, a visszaélések és a romlottság az önző adás-elfogadás kapcsolatból fakadnak.

A létező dolgok kettős rendeltetése


Minden létezőnek kettős rendeltetése van. Van egy cél, ami magának a létezőnek a fejlődésére vonatkozik, és van egy tágabb összefüggéseket szolgáló cél. Az emberi sejtnek, például, az a rendeltetése, hogy létezzen és szaporodjon, de ugyanakkor megvan az a feladata is, hogy a test általános jóllétét szolgálja. Az olyan tettek, amelyek csak az egyénre irányulnak, szem elől tévesztik a nagyobb célt, azaz önzőek. Az olyan cselekedetek, amelyek nem csak az egyént, hanem a nagyobb célt is szolgálják, önzetlenek és a békét építik.

Társkapcsolatok


Minden létező eredeti célja, hogy harmonikus, együttműködő és egymást kiteljesítő kapcsolatokban éljen. Egy létezőnek sem célja, hogy egyedül, elszigeteltségben éljen. A sikeres partnerkapcsolat az önzetlen adás és elfogadás folyamatára épül.

A határokon túllépő összhang és együttműködés


Az emberiség családjának nemzetiség, vallás, faj, kultúra és etnikum szerinti megoszlása túl gyakran teremt olyan határokat, amelyek megakadályozzák a béke lehetőségét. Az ilyen megosztottság gyakran konfliktusos és ellentmondásos helyzetekből alakul ki. A Szövetség támogat minden olyan törekvést, amely az emberek közötti korlátok legyőzésére, a megbékélésre, az együttműködésre és a béke hídjainak felépítésére irányul.

Család


A béke a családra, a béke szegletkövére épül. A család által nemcsak az emberi fajt tartjuk fenn, hanem megteremtjük az emberi szellemet, a jellemünket és a kultúránkat. A család alapja a nemiség rendezettsége, melynek része a házasság előtti tisztaság és a házasságon belüli hűség. Ha ez az alap megszűnik és a család rendje felborul, akkor a társadalmi rend is megbomlik, ahogy a test, vagy bármely szerve, is összeomlik, ha a sejtjei megbetegszenek.

A szellemi világ valósága


Az általunk megtapasztalt, megfigyelhető fizikai világon kívül van egy szellemi világ is, egy szellemi valóság, ami szintén létezik. Minden emberi lénynek van egy örök szelleme, amely a fizikai test halála után az örök szellemi világban él. A szellemi világ törvényeit a földön kell megtanulni, hogy felkészülhessünk a szellemi világbeli életre.

Küldetés
Alapvető célok
Történelmi háttér
Békenagykövetek

Az Egyetemes Béke Szövetsége elérhetősége


http://www.upf.org
Az Egyetemes Béke Szövetsége (UPF) nemzetközi honlapjának megtekintéséhez kattintson ide!
AjánlóKorábbi események

Sun Myung Moon születésének 100. évfordulója
2020-02-06


Kiállításmegnyító
2019-10-12


Egy család Isten színe előtt
2019-09-07


Hangok és Hullámok
2019-06-27


EmlékoldalA Békeházban helyet kapott magyarországi társszervezetek

Egyesítő Egyház

Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért

Egyetemes Béke Szövetsége

CARP

IRFF

Nők Világbéke Szövetsége

1%-os felajánlásokDr. Sun Myung Moon tiszteletes - az alapítóKiadványok

Sajtószereplések